"Pociąg do Ekonomii"

środa, 5 grudnia 2012

Schein o kulturze organizacji


Edgar Schein zasługuje na odrobinę uwagi nie tylko ze względu na pochodzenie z niemiecko-języcznego kraju, ale również z roli, jaką odegrał we współczesnych koncepcjach zarządzania. Jest amerykańskim psychologiem, autorem wielu książek i publikacji.

Według Scheina, istnieją trzy poziomy kultury organizacji, czyli elementów, które składają się na obraz danej kultury i ujawniają czym ona jest dla członków grupy. Do pierwszego poziomu zaliczane są artefakty, wszystko to „co się widzi, słyszy i czuje, gdy spotyka się z nową grupą o nie znanej kulturze”. Drugi poziom to uznawane wartości. Są to podawane przez organizację powody, dla których postępuje się w określony sposób. Ostatni, trzeci poziom tworzą podstawowe założenia – przekonania przyjmowane bezkrytycznie przez członków organizacji.

Kultura organizacji jest niczym góra lodowa. Ponad powierzchnią wody mamy do czynienia z tym co formalne, jawne – celami, technologią, strukturą, zasadami polityki i postępowania oraz zasobami finansowymi. Pod powierzchnią wody znajdują się aspekty nieformalne, ukryte – postrzeżenia, postawy, uczucia, wartości, oddziaływania i normy.

Miejsce przyjazne do pracy, jest wtedy, kiedy pracownik utożsamia się z daną grupą, przyjmuje jej wartości jako swoje własne. W tym celu bardzo pomocne są szkolenia. Pomagają w tworzeniu wspólnoty. Przykładem jest firma CallCenter, która przed zatrudnieniem swoich pracowników podczas kursu przygotowawczego przekazuje zasady panujące w firmie. Innym problemem, przed jakim stoi kultura organizacji to wielokulturowość. Pewne osoby mogą czuć się odrzucone przez pozostałych ze względu na kolor skóry, wiek czy płeć.
Kultura organizacyjna to również zagospodarowanie otoczenia według określonych zasad. Miasteczko Nike znajdujące się w Beaverton, zajmujące ok. 30 ha lasów jednoznacznie kojarzy się z młodością, świeżością i sprawnością fizyczną. Pracownicy Nike mają możliwość skorzystania z siłowni znajdującej się w gmachach korporacji. Tak więc również architektura budynków i terenu może stanowić odbicie kultury korporacji. Nike stawia na sport, co można zauważyć już na pierwszy rzut okiem.
 

Aby firma była rozpoznawalna powinna posiadać określony cel, szatę graficzną (najlepiej nie zmienną). Powinna przedstawiać innym swoje wartości, którymi się kieruje.

B: "Strategia organizacji", słowniki, "Kierowanie"

środa, 21 listopada 2012

Lider, grupa, motywacjaW każdej grupie społecznej, nie ważne czy liczy ona 3 czy 30 osób, prędzej czy później pojawi się lider. Lider nadzoruje pracą innych jednocześnie ma na uwadze cel, do którego dąży. Lider powinien być charyzmatyczny, otwarty, komunikatywny. Planuje, wykonuje, ustala politykę, jest reprezentantem grupy „na zewnątrz”, przyznaje nagrody i wymierza kary, jest przykładem i symbolem. Bardzo ważne, aby potrafił słuchać swoich współpracowników, wyrażać swoje poglądy w sposób czytelny oraz stosować odpowiednią mowę ciała. To właśnie on jest w dużej mierze odpowiedzialny za prawidłową pracę i funkcjonowanie grupy zadaniowej.Słyszeliście o trójkącie 3P (product-process-people)? Oznacza on, że jeżeli zespół ma być efektywny to musi istnieć równowaga pomiędzy produktem, procedurą i zasobami ludzkimi. Często w zadaniach krótkoterminowych grupa skupia się na produkcie, co w rezultacie, przy późniejszej kontynuacji pracy doprowadza do konfliktów i kryzysów.

Co zrobić, aby grupa zadaniowa skutecznie funkcjonowała?
1. Ustalić cel spotkania. Tylko jasno określony cel zapewni efektywny przebieg zebrania oraz pozwoli zaoszczędzić czas na zdefiniowanie problemu.
2. Uświadomić sobie własne opinie. Gdyby każdy z uczestników spotkania już wcześniej przemyślał problem i obrał odpowiednią stronę, spotkanie trwałoby nie 60, a 15 minut.
3. Słuchaj! Niby bardzo prosta czynność, którą każdy zna od dziecka, a przysparza wiele problemów. Być może inni zwrócą one uwagę na aspekt, który przez przypadek wcześniej pominięto.
4. Bierz czynny udział. Ważne jest, abyś nie rozpraszał innych, a tym samym samego siebie. Utrudnia to szybkie odnalezienie rozwiązania.
5. Zachowaj zimną krew. Nie każdy może zgadzać się z twoim zdaniem. Tak samo, nie każdy znajdujący się w danym pomieszczeniu będzie twoim fanem i przyjacielem. Czasem warto, dla dobra sprawy, odrzucić na bok konflikty i uprzedzenia.
Zaangażowanie z biegiem czasu opada, i jest to jak najbardziej normalne. Aby do tego nie doszło, cała grupa musi czuć, że to co robi ma sens. Lider powinien stosować zasadę marchewki – nagradzać najbardziej zaangażowanych, a krytykować leniwych. Nie należy się zbytnio spoufalać. Doprowadza to do zagubienia roli autorytetu, a osoby pozwalają sobie na „coraz więcej”, zaniedbują swoje obowiązki. Aby praca była efektywna, należy grać w otwarte karty.

 Bibliografia:
1. "Sztuka skutecznego porozumiewania się", M. McKay, M. Davis, P. Fanning, GWP
2. "Zarządzanie projektem" nr 3, SZKOLENIE-MŁODZIEŻ

środa, 7 listopada 2012

Potrzebujesz osoby, która cie poprowadzi.


Człowieku, jesteś tylko człowiekiem, ale posiadasz niewyobrażalny potencjał. Potrzebujesz tylko osoby, która cię poprowadzi.Coach jest niczym dobry rodzic, trzyma cię za rękę, by w przyszłości, kiedy przekaże ci już swoją filozofię i wiedzę życiową, pozwolić ci wypłynąć głębokie wody. Jest to osoba z większym doświadczeniem i wyższymi sukcesami zawodowymi. „Coaching to proces doskonalenia kwalifikacji pod kierunkiem coacha przez nabywanie nowych umiejętności, korygowanie nieskutecznych zachowań.”

Doskonalenie pracowników to jedno z podstawowych zadań Gospodarstwa Zasobami Ludzkimi. Doskonalenia mogą odbywać się na trzech poziomach: na stanowisku pracy, z oderwaniem od pracy bądź behawioralnie.

Na stanowisku pracy:
  • Wychowywanie (trenowanie),
  • Rotacja stanowisk
  • Staże szkoleniowe
  • Planowanie zdania
Z oderwaniem od pracy:
  • Szkolenia wewnątrzzakładowe
  • Programy doskonalenia.
Behawioralne:
  • Ćwiczenia stymulacyjne
  • Gry przemysłowe
  • Opisy sytuacyjne.

Coaching łączy ze sobą wszystkie trzy elementy szkoleń. Jak pokazuje animacja umieszczona powyżej coach robi wszystko, by podopieczny odniósł sukces. Wspiera oraz motywuje go. Często korzysta z nauczania wspomaganego komputerowo. Idealny coach potrafi wychwycić i uwydatnić zalety ucznia, jednocześnie dając mu informację zwrotną o wadach. Nie wydaje poleceń, lecz wspiera i stara się zaprogramować odpowiednie kroki w podążaniu ścieżką wybraną przez wychowanka.


A oto filmik pokazujący idealnego coacha - motywującego!, oraz jak ważny jest pracownik nastawiony pozytywnie do swojej pracy... Dlatego właśnie inwestycja w Kapitał Ludzki, jest najlepszą inwestycją! A coaching to nowoczesna koncepcja sprzyjająca rozwojowi pracownika... i nie tylko!

(Jeżeli nie obejrzałeś filmiku... nadrób to, w 100% warto!)

Bibliografia:
1. www.wikipedia.pl
2. "Kierowanie", James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert, JR.
3. http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_Nowoczesne_formy_rozwoju_pracownika.pdf